ರಾಜಕಾಲುವೆ-RAJA KALUVE – A PRESS REPORT IN PRAJA VANI


ರಾಜಕಾಲುವೆ ಗ್ರಾಮನಕ್ಷೆ ಮರೆತರು; ‘ಕಾಲುವೆ’ಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು! ನಗರದ ತುಂಬಾ ಈಗ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ಗಳ ಸದ್ದುಮೊಳಗಿದಂತೆ  ಮನೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಉರುಳುತ್ತಿವೆ. ಬೃಹತ್‌ ನೀರುಗಾಲುವೆ  ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಈ…… Read more “ರಾಜಕಾಲುವೆ-RAJA KALUVE – A PRESS REPORT IN PRAJA VANI”