A NEWS REPORT ON ALLEGED VIOLATION AND ENCROACHMENT- KANNADA PRAJAVANI NEWS PAPER- ‘ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಗ್ರಹ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.

Phone +91 9342816151 E-mail ecopackindia@gmail.com Hours Monday - Friday : 10 am - 5 pm Preferred Contact Method by Email. E-mail: ecopackindia@yahoo.com E-mail: ecopackindia@live.com
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close