A PRESS REPORT ON THE RECOVERY OF GOVERNMENT LANDS


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 122ರಲ್ಲಿರುವ 18 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 122/1ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ, ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ…… Read more “A PRESS REPORT ON THE RECOVERY OF GOVERNMENT LANDS”