ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ೦೧-೧೧-೨೦೧೪ ರಿಂದ

ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ೦೧-೧೧-೨೦೧೪ ರಿಂದ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಗಳೂರು

ಬೆಳ್ಳಾರಿ

ವಿಜಾಪುರ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

ಮೈಸೂರು

ಹೊಸಪೇಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ತುಮಕೂರು

Bangalore – Bengaluru, ಬೆಂಗಳೂರು.

Mangalore -Mangaluru, ಮಂಗಳೂರು.

Bellary-Ballary, ಬಳ್ಳಾರಿ.

Bijapur-Vijaypura/Vijapura, ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಾಪುರ.

Chikamagalur-Chikkamagaluru, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

Gulbarga-Kalaburagi, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ.

Mysore-Mysuru, ಮೈಸೂರು.

Hospet-Hosapete, ಹೊಸಪೇಟೆ.

Shimoga – Shivamogga, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

Hubli-Hubballi, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

Tumkur-Tumakuru, ತುಮಕೂರು.