BRAVERY AWARD WINNER MASTER S.S.MANOJ WISH TO DONATE 50% OF THE AWARD MONEY FOR A SOCIAL CAUSE !!


ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬಾಲಕನ ಔದಾರ್ಯ First Published: 07 Feb 2014 02:00:00 AM IST ಕ.ಪ್ರ. ವಾರ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಫೆ.6ನೋಡಲು ಈತ ಬಾಲಕನಾದರೂ, ಈತನ ಆದರ್ಶ, ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ.ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗವಿಕಲೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು…… Read more “BRAVERY AWARD WINNER MASTER S.S.MANOJ WISH TO DONATE 50% OF THE AWARD MONEY FOR A SOCIAL CAUSE !!”